W konsultacjach społecznych projektu „Przebudowy torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy” zgłosiłem 9 wniosków. We wtorek 28. marca w siedzibie ZDMiKP odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje. Które z uwag zostaną uwzględnione?

Przejście dla pieszych przez ulicę Toruńską na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej ze Spadzistą

Przejście nie zostanie zachowane. Nowe przejście dla pieszych będzie się znajdowało kilkadziesiąt metrów dalej, w kierunku centrum miasta, na wysokości planowanego parkingu P+R. Obecne przejście zostanie zlikwidowane, ponieważ pętla autobusowa nie będzie używana liniowo. Przystanki tramwajowe i autobusowe będą znajdowały się na wysokości parkingu, co uzasadnia przesunięcie przejścia.

Dostosowanie pętli Stomil do nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych

Pętla tramwajowa będzie miała łuki umożliwiające wjazd tramwajom niskopodłogowym. Tak więc po remoncie dalszego odcinka torowiska w kierunku Łęgnowa, na trasie linii 6 będą mogły kursować tramwaje niskopodłogowe.

 

Sygnalizacja świetlna dla rowerów i na ciągach pieszo rowerowych bez przycisków wzbudzania

Na wszystkich ciągach pieszych i rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej sygnalizacja świetlna będzie pozbawiona przycisków wzbudzania. W poprzek ulicy Toruńskiej zostaną zamontowane przyciski wzbudzania sygnalizacji.

 

Monitoring i oświetlenie na parkingu P+R, B+R

Parking będzie oświetlony i monitorowany. Będzie także wyposażony w bramę wjazdową.

 

Przejścia dla pieszych w obrębie przystanków tramwajowych Toruńska – Kielecka

Skrzyżowania ulic Toruńska – Sporna i Toruńska – Kielecka potraktowano w projekcie jako jedno skrzyżowanie z przesuniętymi wlotami. Dodatkowe przejście dla pieszych nie zostanie wyznaczone.

 

Rozszerzenie zakresu inwestycji o chodnik do stacji kolejowej Bydgoszcz Łęgnowo

Projekt zakłada remont istniejącego kilkumetrowego odcinka chodnika na ulicy Łęgnowskiej, natomiast dalej ulica w kierunku stacji kolejowej nie ma ani chodnika, ani jakiegokolwiek pobocza (pobocze po obu stronach pokrywa gęsta roślinność). W sytuacji, gdy pobliski przystanek komunikacji miejskiej nazywa się „Dworzec Łęgnowo”, uważam, że należy zapewnić możliwość bezpiecznego dojścia na tą stację. Wnioskowany chodnik miałby długość ok. 400 metrów. Niestety ze względu na ograniczony budżet wniosek nie zostanie uwzględniony.

Wysokość peronów tramwajowych powinna wynosić co najmniej 30 cm

Zakładana wysokość peronów 22cm nijak się ma do wysokości schodów w wagonach tramwajowych typu 805Na – nie ułatwia wsiadania do pojazdu. Wysokość ta również nijak się ma do wysokości podłogi w nowoczesnych tramwajach – np. w tramwajach typu Swing podłoga znajduje się na wysokości 35 cm.

Obecnie stosuje się w Bydgoszczy na peronach tramwajowych perony o wysokości 18 cm i taka wysokość została wyznaczona na podstawie konsultacji z MZK. Nie przekonuje mnie jednak argumentacja ZDMiKP, ponieważ wiele moich obserwacji poczynionych w całym kraju potwierdza, że jest możliwe zbudowanie peronu o wysokości 30 cm bez naruszania bezpieczeństwa pasażerów.

Wybudowanie peronów tramwajowych przed głównym wjazdem do zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej

Podczas remontów, awarii oraz podczas wydarzeń specjalnych (Dzień bez samochodu, zwiedzanie zajezdni tramwajowej etc.) pasażerowie tramwajów wysiadają przed bramą zajezdni prosto na ubitą ziemię / błoto lub na ulicę. Pierwsza sytuacja jest bardzo niekomfortowa dla pasażera (warunki atmosferyczne, wysokość, którą trzeba pokonać), druga zaś potencjalnie niebezpieczna.

W piśmie z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o sygn. TO-0703-894/15 z dnia 13.11.2015r. dowiadujemy się, , że

„[…]wykorzystując nabyte doświadczenia, przeanalizujemy możliwość wybudowania peronów awaryjnych przed wjazdem do zajezdni tramwajowej i wykorzystania ich jako punktu przesiadkowego. Dziękując za troskę o bezpieczeństwo pasażerów, pragniemy nadmienić, iż dobro i bezpieczeństwo pasażerów przedkładamy ponad wszystko w naszej codziennej służbie społecznej.”

Ten wniosek pozostał otwarty i zostanie skonsultowany z MZK na etapie projektu budowlanego.

Podwójne przejścia dla pieszych na przystankach tramwajowych między peronami

Podwójnych przejść przez ulicę w obrębie przystanków nie będzie. Będą za to podwójne przejścia między peronami – a to już bardzo duży postęp w naszym mieście. Bardzo brakuje tego rozwiązania, np. na trasie tramwajowej do Fordonu.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • two × one =