Wczoraj zakończyły się konsultacje społeczne projektu pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy”. Dzięki niej poprawi się komfort podróży tramwajem do Łęgnowa, na cały górny taras, ale wiele zyskają także piesi i rowerzyści.

Oprócz przebudowy torowiska od ronda Toruńskiego do ulicy Spokojnej i od zajezdni tramwajowej do pętli Stomil, zostaną także przebudowane przystanki oraz wprowadzony system ITS (mający w założeniu nadawać priorytet na skrzyżowaniach dla tramwajów). Inwestycja niesie kilka nowości, m.in. budowę parkingu park&ride w okolicach pętli Stomil. Ma on umożliwić mieszkańcom przedmieść Bydgoszczy pozostawienie samochodu w tym miejscu i udanie się w dalszą podróż do centrum tramwajem. Drugą ciekawą nowością jest fakt, że wraz z remontem linii tramwajowej powstaną nowe chodniki i drogi dla rowerów – i to nie tylko wzdłuż torowiska, ale znacznie dalej – aż do granicy miasta. To bardzo ciekawy ruch – duży + dla ZDMiKP.

Teraz do rzeczy. Do tychże planów przygotowałem 9 uwag, które złożyłem w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w dniu 1. lutego 2017.

  • Przejście dla pieszych przez ulicę Toruńską na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej ze Spadzistą
  • Dostosowanie pętli Stomil do nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych
  • Sygnalizacja świetlna dla rowerów i na ciągach pieszo rowerowych bez przycisków wzbudzania
  • Monitoring i oświetlenie na parkingu Park&Ride, Bike&Ride
  • Przejścia dla pieszych w obrębie przystanków tramwajowych Toruńska – Kielecka
  • Rozszerzenie zakresu inwestycji o chodnik do stacji kolejowej Bydgoszcz Łęgnowo
  • Wysokość peronów tramwajowych powinna wynosić co najmniej 30 cm
  • Wybudowanie peronów tramwajowych przed głównym wjazdem do zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej
  • Podwójne przejścia dla pieszych na przystankach tramwajowych między peronami

 

Przejście dla pieszych przez ulicę Toruńską na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej ze Spadzistą

Obecnie w tym miejscu znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Na planie sytuacyjnym (rysunek nr 5) tego przejścia nie ma. Utrzymanie tego przejścia jest konieczne, by umożliwić mieszkańcom dojście z ulicy Spadzistej na przystanek autobusowy „Stomil” w linii prostej.

Dostosowanie pętli Stomil do nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych

Wnoszę o dostosowanie łuków na pętli Stomil do wymogów tramwajów niskopodłogowych typu 120N i 122NaB. W związku ze zwiększaniem się liczby tramwajów niskopodłogowych eksploatowanych w Bydgoszczy, należy przypuszczać że prędzej czy później tramwaje takie pojawią się także na tej pętli. W związku z tak dużą inwestycją, dostosowanie tej pętli do obsługi nowoczesnego taboru uważam za zasadne i perspektywiczne.

Sygnalizacja świetlna dla rowerów i na ciągach pieszo rowerowych bez przycisków wzbudzania

Na wszystkich skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną, wnioskuję o instalację sygnalizacji świetlnej na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych bez przycisków wzbudzania. Podstawa prawna – załącznik 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Monitoring i oświetlenie na parkingu P+R, B+R

W związku z oddaleniem od siedzib ludzkich uważam, że planowany parking przy pętli Stomil powinien być wyposażony w oświetlenie i monitoring miejski. W przeciwnym wypadku właściciele pojazdów mogą mieć wątpliwości przed pozostawianiem swoich pojazdów w takim umiarkowanie godnym zaufania miejscu.

Przejścia dla pieszych w obrębie przystanków tramwajowych Toruńska – Kielecka

Na przystankach tramwajowych Toruńska – Kielecka nie zaplanowano przejść dla pieszych przez ulicę Toruńską. Znajdują się one dopiero 200 metrów dalej przy skrzyżowaniu z ulicą Sporną. W dodatku by przejść przez ulicę Toruńską, wg zakładanego planu najpierw trzeba przejść przez dwa przejścia na ulicy Spornej.

Rozszerzenie zakresu inwestycji o chodnik do stacji kolejowej Bydgoszcz Łęgnowo

Projekt zakłada remont istniejącego kilkumetrowego odcinka chodnika na ulicy Łęgnowskiej, natomiast dalej ulica w kierunku stacji kolejowej nie ma ani chodnika, ani jakiegokolwiek pobocza (pobocze po obu stronach pokrywa gęsta roślinność). W sytuacji, gdy pobliski przystanek komunikacji miejskiej nazywa się „Dworzec Łęgnowo”, uważam, że należy zapewnić możliwość bezpiecznego dojścia na tą stację. Wnioskowany chodnik miałby długość ok. 400 metrów.

Wysokość peronów tramwajowych powinna wynosić co najmniej 30 cm

Zakładana wysokość peronów 22cm nijak się ma do wysokości schodów w wagonach tramwajowych typu 805Na – nie ułatwia wsiadania do pojazdu. Wysokość ta również nijak się ma do wysokości podłogi w nowoczesnych tramwajach – np. w tramwajach typu Swing podłoga znajduje się na wysokości 35 cm. Budując tak niskie perony zmniejsza się wartość jednej z głównych zalet taboru niskopodłogowego.

Wybudowanie peronów tramwajowych przed głównym wjazdem do zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej

Podczas remontów, awarii oraz podczas wydarzeń specjalnych (Dzień bez samochodu, zwiedzanie zajezdni tramwajowej etc.) pasażerowie tramwajów wysiadają przed bramą zajezdni prosto na ubitą ziemię / błoto lub na ulicę. Pierwsza sytuacja jest bardzo niekomfortowa dla pasażera (warunki atmosferyczne, wysokość, którą trzeba pokonać), druga zaś potencjalnie niebezpieczna.

W piśmie z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o sygn. TO-0703-894/15 z dnia 13.11.2015r. informujecie Państwo , że

„[…]wykorzystując nabyte doświadczenia, przeanalizujemy możliwość wybudowania peronów awaryjnych przed wjazdem do zajezdni tramwajowej i wykorzystania ich jako punktu przesiadkowego. Dziękując za troskę o bezpieczeństwo pasażerów, pragniemy nadmienić, iż dobro i bezpieczeństwo pasażerów przedkładamy ponad wszystko w naszej codziennej służbie społecznej.”

Podwójne przejścia dla pieszych na przystankach tramwajowych między peronami

W przypadku przystanków tramwajowych położonych równolegle (np. Kielecka – Równa, Toruńska – Kielecka) wnoszę o zastosowanie podwójnych przejść między peronami (na początku i na końcu), by skrócić drogę pieszych. Rozwiązanie zostało zawarte w publikacji „Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej”, który został przyjęty do stosowania w naszym mieście przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy zarządzeniem nr 144/2016 z dnia 15 marca 2016r.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • 4 × 2 =