Wracam dziś do dwóch tematów, które poruszałem ponad pół roku temu, w drugim wpisie z serii „Chodnikowe perypetie”.

Zbyt wąski chodnik na ulicy Lawinowej

Zaczęło się od mojego pytania do ZDMiKP, dlaczego wybudowany niedawno chodnik na ulicy Lawinowej nie spełnia wszystkich wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na zdjęciu widać, że latarnie stojące na chodniku usytuowano w taki sposób, że piesi muszą obok nich przechodzić nich swobodnie, a jedynie jeden za drugim. Obok latarni ledwie zmieści się wózek dziecięcy lub inwalidzki. Szerokość chodnika także odbiega od minimalnej szerokości wymaganej przez polskie prawo.

 

Odpowiedź ZDMiKP była nie po raz pierwszy wymijająca.

[…] Mając na uwadze dojście do kościoła i szkoły przedmiotowym chodnikiem Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy rozważy możliwość poszerzenia opisanego ciągu pieszego.

 

Dałem ZDMiKP czas na przeanalizowanie sytuacji, chociaż brzmi to absurdalnie. W listopadzie napisałem w tej sprawie po raz kolejny, zadając dwa proste pytania:

  • czy wspomniana w poprzednim piśmie „możliwość” została rozważona przez ZDMiKP,
  • dlaczego wybudowano w tym miejscu chodnik nie spełniający wymogów przewidzianych przez polskie prawo, skoro ulica ta generuje spory ruch pieszy (zabudowa wielorodzinna, świątynia, szkoła).

Otrzymana odpowiedź jest ponownie częściowo wymijająca, ale tym razem pozytywna.

„[…]W kwestii modernizacji chodnika w ciągu ulicy Lawinowej istnieje możliwość poszerzenia funkcjonującego ciągu pieszego do normatywnej szerokości. Zadanie to ujęte zostało w projekcie planu remontów na 2017 rok.[…]”

A więc udało się. Chodnik na ulicy Lawinowej zostanie poszerzony do wymaganej prawem szerokości!

 

Nieciągły chodnik na ulicy Witkiewicza

Na chodniku przy ulicy Witkiewicza zaobserwowałem typową dla Fordonu nieciągłość chodnika.

Po wielu latach, jakiś czas temu nasypano w tym miejscu trochę ziemi, co jednak wygląda karykaturalnie.

 

 

Wysłałem więc pytanie do ZDMiKP, czy chodnik na ulicy Witkiewicza leży na terenie miejskim, a jeżeli tak, to proszę o udzielenie informacji dlaczego w tym miejscu nie został wybudowany chodnik zgodny z polskim prawem i jak właściwie piesi mają chodzić w tym miejscu. Odpowiedź wymijająca, ale pozytywna.

[…] brakujący odcinek chodnika przy ulicy Stanisława Witkiewicza przed skrzyżowaniem z ulicą Pelplińską zostanie wykonany w III kwartale 2016 roku.

 

Chodnik nie został jednak wybudowany, więc na wszelki wypadek przypomniałem ZDMiKP o zadeklarowanej budowie brakującego odcinka chodnika. Poniżej cytuję odpowiedź.

„[…] brakujący odcinek chodnika przy ul. Stanisława Witkiewicza przed skrzyżowaniem z ulicą Pelplińską (zgodnie z przesłaną informacją z dnia 3.06.2016r.) został zaplanowany na III kwartał br. Z uwagi na znacznie większą niż w ubiegłym roku ilość robót w trybie awaryjnym termin realizacji zadania został przesunięty na II kwartał 2017r.

Nie jest źle. Ważne, żeby w końcu ten chodnik zaczął być zdatny do użytku. Na pewno poinformuję Was, jak tylko oba chodniki zostaną poprawione.

 

Co dalej?

Gdzie jeszcze znajdę podobne buble? Czekam na Wasze zdjęcia, postaram się pochylić nad każdym Waszym zgłoszeniem 🙂

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • twenty − sixteen =